Ordensregler

 • Al færdsel og fiskeri på Drive in Put and Takes område er på eget ansvar og risiko.
 • Fiskeri er kun tilladt med gyldigt fiskekort.
 • image5521[1]
 • Priser gælder for 1 fiskestang med en enkeltkrog eller en trekrog på linen.
 • Eventuelle ekstra stænger skal forblive i bilen eller være afmonteret.
 • Alle former for agn er tilladt, dog ikke levende agnfisk.
 • Der må ikke forfodres, ligesom net og ruser er strengt forbudt som fangstredskab.
 • Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre.
 • Rensning af fisk skal foregå ved rensebordet ved huset.
 • Affald skal henlægges i de opstillede affaldsbeholdere – linestumper ligeledes
 • .
 • Flydering, badning mv. er ikke tilladt.
 • Uhensigtsmæssig opførsel og manglende betaling medfører bortvisning.
 • Der må ikke tændes bål på Drive in Put and Takes område, men det er tilladt at grille.
 • Det er tilladt hver fisker at have en gæst med, ellers skal der købes ekstra fiskekort.